Cope By Create

Fördelen med

barn- & ungdomsyoga

Det lyfts fram att barn och ungdomar är mer stressade idag än tidigare. Stress kan leda till bl a ätstörningar och sömnbesvär. Många barn lever dessutom med koncentrationssvårigheter orsakade av till exempel ADHD och autism. Studier pekar på att yoga och mindfulness är bra verktyg för detta. Många förskolor och skolor har implementerat yoga och mindfulness under något/några skolpass i veckan vilket har lett till lugnare barn och barnen har kunnat fokusera bättre.

Yoga och mindfulness är även bra för barn och ungdomar inom sjukvården, rehabilitering och habilitering då barnen och ungdomarna får utföra fysiska övningar och de får verktyg för att kunna kontrollera oro, ångest och rädslor.

FÖR SJUKVÅRD, REHABILITERING OCH HABILITERING

Jag kan komma till sjukhus, rehabiliteringslokal eller platser för habilititering där barn och ungdomar vårdas. Yoga och mindfulness kan utföras oavsett om barnen/ungdomarna är sängbundna, sitter i rullstol eller klarar av att utföra det på golvet.

FÖRSKOLA & SKOLA

Jag kan komma till förskolor och skolor och hålla yogastunder anpassade efter barnens åldrar och deras behov. Yogasagor kan användas långt upp i åldrarna, även till 12-åringar, givetvis anpassade efter deras ålder. Dessa avbrott från vardagen som yogan ger uppskattas av barnen.

Yogasagor

Yogasagor handlar mer om att barnen ska uppleva rörelseglädje än att de ska prestera något. Det ska vara roligt att göra rörelser! Även om man som barn är rullstolsbunden pga tillfällig eller permanent skada så kan man yoga. Här kommer ett litet smakprov på en saga anpassad för barn i rullstol som gärna görs tillsammans med förälder/föräldrar eller kanske en mor-/farförälder eller pedagog.